Pengekalan Sumber Alam

Perubahan iklim mempengaruhi segala aspek: kesihatan, pekerjaan dan masa depan kita.

Shaklee telah mengambil langkah yang konsisten untuk mengurangkan kesan buruk terhadap iklim sejagat dan sentiasa aktif mencari penyelesaian bagi menangani krisis perubahan iklim melalui aktiviti perniagaan harian dan jangka panjangnya. Ia membuktikan keazaman kami untuk menunaikan tanggungjawab bagi menjana masa hadapan yang lebih baik untuk semua.

Shaklee Corporation merupakan syarikat pertama di dunia yang diiktiraf Climate Neutral pada tahun 2000, di kala kesedaran mengenai penjagaan alam sekitar belum lagi dipraktikkan sebagai budaya korporat.

Dalam usaha berterusan untuk meminimumkan impak negatif dan memaksimumkan impak positif, Shaklee telah mengaplikasikan penggunaan 100% tenaga boleh diperbaharui, kredit tenaga boleh diperbaharui dan mengimbangi pelepasan gas rumah hijau dalam aktivitinya di seluruh dunia.

Given the increasingly rapid rate of climate change, and understanding that these changes are taking place more quickly than the best science predicted, Shaklee has aligned its vision for a better future with its day-to-day and long-term business activities.